OBJEKTIF SEKOLAH


   

  1. Meningkatkan prestasi murid dalam bidang kurikulum dan ko-kurikulum.

  2. Meningkatkan mutu profesionalisme guru dalam bidang iktisas dan keguruan.

  3. Meningkatkan usaha penerapan nilai-nilai murni dan budaya cemerlang.

  4. Meningkatkan hubungan kemanusiaan dan kekeluargaan berterusan.

  5. Mewujudkan sisitem sokongan berkesan dari seluruh warga sekolah.
    
 
Tamat