SK SERI KAMPUNG TENGAH, KLUANG, JOHOR.
JADUAL PERJUMPAAN KOKURIKULUM 
TAHUN 20000


TARIKH
BUTIRAN
10 FEBRUARI 2001
(SABTU)
Permainan          - 8.00 pagi - 9.00 pagi
Rehat                 - 9.00 pagi - 9.30 pagi
Badan Uniform   - 9.30 pagi - 11.00 pagi
Kelab/Persatuan - 11.00 pagi - 12.00 tgh
24 FEBRUARI 2001
(SABTU)
Permainan          - 8.00 pagi - 9.00 pagi
Rehat                 - 9.00 pagi - 9.30 pagi
Badan Uniform   - 9.30 pagi - 11.00 pagi
Kelab/Persatuan - 11.00 pagi - 12.00 tgh
10 MAC 2001
(SABTU)
Permainan          - 8.00 pagi - 9.00 pagi
Rehat                 - 9.00 pagi - 9.30 pagi
Badan Uniform   - 9.30 pagi - 11.00 pagi
Kelab/Persatuan - 11.00 pagi - 12.00 tgh
24 MAC 2001
(SABTU)
Permainan          - 8.00 pagi - 9.00 pagi
Rehat                 - 9.00 pagi - 9.30 pagi
Badan Uniform   - 9.30 pagi - 11.00 pagi
Kelab/Persatuan - 11.00 pagi - 12.00 tgh
  14 APRIL 2001
(SABTU)
Permainan          - 8.00 pagi - 9.00 pagi
Rehat                 - 9.00 pagi - 9.30 pagi
Badan Uniform   - 9.30 pagi - 11.00 pagi
Kelab/Persatuan - 11.00 pagi - 12.00 tgh
28 APRIL 2001
(SABTU)
Permainan          - 8.00 pagi - 9.00 pagi
Rehat                 - 9.00 pagi - 9.30 pagi
Badan Uniform   - 9.30 pagi - 11.00 pagi
Kelab/Persatuan - 11.00 pagi - 12.00 tgh
12 MEI 2001
(SABTU)
Permainan          - 8.00 pagi - 9.00 pagi
Rehat                 - 9.00 pagi - 9.30 pagi
Badan Uniform   - 9.30 pagi - 11.00 pagi
Kelab/Persatuan - 11.00 pagi - 12.00 tgh
30 JUN 2001
(SABTU)
Permainan          - 8.00 pagi - 9.00 pagi
Rehat                 - 9.00 pagi - 9.30 pagi
Badan Uniform   - 9.30 pagi - 11.00 pagi
Kelab/Persatuan - 11.00 pagi - 12.00 tgh
14 JULAI 2001
(SABTU)
Permainan          - 8.00 pagi - 9.00 pagi
Rehat                 - 9.00 pagi - 9.30 pagi
Badan Uniform   - 9.30 pagi - 11.00 pagi
Kelab/Persatuan - 11.00 pagi - 12.00 tgh
28 JULAI 2001
(SABTU)
Permainan          - 8.00 pagi - 9.00 pagi
Rehat                 - 9.00 pagi - 9.30 pagi
Badan Uniform   - 9.30 pagi - 11.00 pagi
Kelab/Persatuan - 11.00 pagi - 12.00 tgh
11 OGOS 2001
(SABTU)
Permainan          - 8.00 pagi - 9.00 pagi
Rehat                 - 9.00 pagi - 9.30 pagi
Badan Uniform   - 9.30 pagi - 11.00 pagi
Kelab/Persatuan - 11.00 pagi - 12.00 tgh
25 OGOS 2001
(SABTU)
Permainan          - 8.00 pagi - 9.00 pagi
Rehat                 - 9.00 pagi - 9.30 pagi
Badan Uniform   - 9.30 pagi - 11.00 pagi
Kelab/Persatuan - 11.00 pagi - 12.00 tgh
22 SEPTEMBER 2001
(SABTU)
Permainan          - 8.00 pagi - 9.00 pagi
Rehat                 - 9.00 pagi - 9.30 pagi
Badan Uniform   - 9.30 pagi - 11.00 pagi
Kelab/Persatuan - 11.00 pagi - 12.00 tgh
13 OKTOBER 2001
(SABTU)
Permainan          - 8.00 pagi - 9.00 pagi
Rehat                 - 9.00 pagi - 9.30 pagi
Badan Uniform   - 9.30 pagi - 11.00 pagi
Kelab/Persatuan - 11.00 pagi - 12.00 tgh

 
Tamat