VISI SEKOLAHMengembeling tenaga ke arah pembentukan generasi berilmu menerusi sistem pengurusan sekolah yang berkualiti dan berkesan untuk melahirkan insan kamil bagi menghadapi masa depan yang cemerlang dan gemilang berlandaskan kepada ketaqwaan kepada Allah.

 

  
Tamat