Make your own free website on Tripod.com
 
 
   VISI SEKOLAHMengembeling tenaga ke arah pembentukan generasi berilmu menerusi sistem pengurusan sekolah yang berkualiti dan berkesan untuk melahirkan insan kamil bagi menghadapi masa depan yang cemerlang dan gemilang berlandaskan kepada ketaqwaan kepada Allah.

 

  
Tamat