FALSAFAH SEKOLAH 

 
      Bahawa  semua  murid di sekolah ini mempunyai kebolehan  dan  potensi untuk berkembang maju dari segi intelek, rohani, jasmani, dan emosi.   Pendidikan akan  diberikan dengan seluas-luasnya kepada setiap murid   untuk   mengembangkan   potensi   yang ada padanya   berdasarkan  kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

       Guru - guru  sekolah  ini mempunyai kelayakan akademik  atau    profesional    untuk   memberikan pendidikan       asas   dengan   penegasan  kepada  3M ( MEMBACA,  MENULIS,  DAN  MENGIRA )    dan  kemahiran  -  kemahiran       asas        yang dipertanggungjawabkan  oleh Kementerian Pendidikan Malaysia   serta  menyediakan  murid yang layak ke sekolah menengah.
 


 
Objektif Sekolahku