Make your own free website on Tripod.com
 
 
FALSAFAH SEKOLAH 

 
      Bahawa  semua  murid di sekolah ini mempunyai kebolehan  dan  potensi untuk berkembang maju dari segi intelek, rohani, jasmani, dan emosi.   Pendidikan akan  diberikan dengan seluas-luasnya kepada setiap murid   untuk   mengembangkan   potensi   yang ada padanya   berdasarkan  kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

       Guru - guru  sekolah  ini mempunyai kelayakan akademik  atau    profesional    untuk   memberikan pendidikan       asas   dengan   penegasan  kepada  3M ( MEMBACA,  MENULIS,  DAN  MENGIRA )    dan  kemahiran  -  kemahiran       asas        yang dipertanggungjawabkan  oleh Kementerian Pendidikan Malaysia   serta  menyediakan  murid yang layak ke sekolah menengah.
 


 
Objektif Sekolahku